سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
217
فالور میکس ایران و...واقعی پروفایلدار سرعت متوسط ریزش کم ( استارت فوری)
23050
100 / 1000
490
فالوور میکس ایران و... کیفیت عالی پروفایلدار سرعت عالی ریزش کم (استارت انی)
31117.5
100 / 250000
107
فالور ایران و..  کیفیت بالاسرعت خوب دارای 30 درصد هدیه(استارت آنی)
33883.5
100 / 3000
491
فالور 40 درصد ایرانی کیفیت بالا استارت انی
39415.5
50 / 5000
116
فالوور ایران و.. پروفایدار کیفیت خوب سرعت خوب ریزش کم(10 درصد هدیه)(استارت فوری)
41490
50 / 10000
233
فالوور میکس ایران سرعت بالا استارت آنی
42181.5
100 / 60000
234
فالوئر میکس ایرانی سرعت عالی استارت آنی
42873
200 / 1000000
235
 فالوور میکس ایرانی باکیفیت 40 درصد ایرانی استارت آنی
44256
100 / 2000000
237
فالوور میکس 30 الی 100 درصد ایرانی سرعت خوب استارت آنی
44256
100 / 50000
236
فالوور میکس ایرانی کیفیت بالا سرعت بالا 10 درصد هدیه استارت آنی
44256
100 / 200000
238
فالوور میکس ایران و... سرعتی کیفیت خوب (استارت انی)
44947.5
100 / 500000
240
فالوور میکس 40 درصد ایرانی سرعت خوبی دارای هدیه استارت فوری
45639
100 / 200000
239
فالوور میکس ایران کیفیت بالا سرعت بالا استارت آنی
45639
1000 / 1000000
243
فالوور میکس 80 درصد ایرانی سرعت خوب هدبه دار استارت آنی
47713.5
100 / 25000
246
فالورر 95 درصد ایرانی کیفیت عالی سرعت خوب 10 درصد هدیع استارت آنی
48405
100 / 80000
245
فالوور میکس 85 درصد ایرانی سرعت خوب استارت سریع
48405
100 / 50000
244
فالوور میکس سرعت متوسط ریزش کم استارت آنی
48405
100 / 30000
119
فالور ایران و.. کیفیت هیولا سرعت بالا (15 درصد هدیه) (استارت فوری)ریزش بسیار بسیار کم
50710
50 / 20000
248
فالور میکس 50 درصد ایرانی سرعت خیلی عالی استارت آنی
51171
200 / 500000
115
فالور مخلوط کیفیت الماس [سرعت بالا][استارت آنی][تا 70 درصد هدیه]
51862.5
200 / 1000000
249
فالوور میکس ایرانی عالی سرعت بالا کیفیت عالی استارت سریع
51862.5
100 / 50000
250
فالوور میکس ایران سرعت خیلی عالی استارت سریع
53937
200 / 500000
124
فالور ایران کیفیت خوب سرعت بالا ظرفیت عالی (استارت فوری) تخفیف
55320
10 / 500000
251
فالوور میکس 60 درصد ایرانی پروفایلدار استارت سریع
56703
200 / 500000
118
 فالور ایران و.. پروفایل دار سرعت بالا(70 درصد هدیه)(استارت فوری)
57625
100 / 1000000
252
فالوور هیولا 90 درصد ایرانی سرعتی استارت آنی
58086
200 / 100000
120
فالور ایران جدید ظرفیت بالا کیفیت عالی (همراه 60 درصد فالور اضافه)(استارت فوری)
59930
100 / 500000
123
فالوور ایران با کیفیت بالا سرعت خوب ریزش کم (استارت فوری) جدید
62235
200 / 25000
121
فالور ایران فوق سرعتی ویژه(80 درصد هدیه)(شروع فوری) پیشنهادی
62235
100 / 60000
126
فالور ایران طلایی سرعت عالی همراه هدیه (استارت فوری) پیشنهادی جدید
66384
100 / 1000000
127
فالور ایرانی نقره فوق سرعتی(استارت فوری) 40 درصد هدیه
66845
100 / 30000
129
فالور ایران یاقوت سرعت محشر کم ریزش همراه هدیه استارت فوری -عالیه
69150
100 / 50000
130
فالورمیکس ایرانی 90درصد پروفایلدار خیلی کم ریزش سرعت بالا (15 درصد هدیه) (استارت فوری)
72838
50 / 45000
133
فالور ایران الماس سرعتی ظرفیت عالی همراه 70 درصد هدیه استارت فوری -پیشنهادی
85285
150 / 1000000
135
فالور ایران فوق سرعتی ویژه جدید ظرفیت بالا (شروع فوری)
87590
10 / 500000
138
فالوئر ایرانی کیفیت عالی ظرفیت بالا سرعت بالا- استارت فوری (پیشنهادی)
92200
10 / 500000
139
فست فالور هدیه کم ظرفیت بالا سرعت بالا (استارت فوری
92200
1000 / 1000000
141
فالور ایران ظرفیت بالا سرعت فوق سرعتی (10 الی 100 کا در روز)(استارت فوری)
96810
500 / 500000
140
فالوور ایرانی کیفیت ویژه ریزش کم سرعت بالا استارت فوری (پیشنهاد ویژه)
96810
10 / 500000
253
فالوور ایرانی گلد کیفیت 90 درصد ایرانی دارای هدیه استارت انی
98193
100 / 50000
144
فالور ایرانی کیفیت بالا کم ریزش سرعت عالی( شروع فوری) پیشنهادی ظرفیت بالا
103725
10 / 500000
145
فالور کاملا ایرانی کیفیت عالی فول پروفایلدار 10 درصد هدیه استارت با تاخییر کم
115250
50 / 40000
153
فالورفول ایرانی کامل پروفایدار شبیه واقعی 100 درصد کیفیت بالا(شروع فوری)(پیشنهادی)
124470
100 / 25000
148
فالور ایرانی پروفایل دار 95 درصد  واقعی (شروع فوری)_تخفیف عیدی(تست شده عالی)
189010
100 / 25000
147
فالور فول ایرانی کاملا پروفایل ایرانی فوق سرعتی-کم ریزش -استارت فوری(کیفیت در حد بمب اتم)
193620
100 / 100000
142
فالوور کامل ایرانی اسم و پروفایل دار عالی کم ریزش (استارت فوری) 40درصد واقعی
202840
50 / 30000
146
فالوور کامل ایرانی و ۱۰۰ درصد پروفایلدار کیفیت ویژه(شروع فوری)(بسیار پیشنهادی)
221280
60 / 15000
150
فالور کاملا ایرانی کیفیت بسیار عالی پروفایلدار استارت آنی(با کیفیت ترین فالور ایران)تخفیف عیدانه
239720
50 / 40000
152
فالور فول ایرانی 100 درصد پروفایل دار سرعت بالا(استارت فوری)-بهترین کیفیت
244330
50 / 200000
154
فالوور واقعی ایرانی 100 درصد پروفایلدار ایرانی(شروع فوری)(خیلی پیشنهادی)
276600
50 / 90000

فالور خیلی ارزان اقتصادی بدون پشتیبانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
483
فالوور فیک خارجی جدید
17633.25
10 / 1000
484
فالوور میکس خارجی رباتیک جدید
19016.25
50 / 5000
485
فالوور ارزان بین المللی میکس
19707.75
10 / 10000
486
فالوور کیفیت میکس رباتی
20053.5
50 / 2500
487
فالوور میکس خارجی سرور ارزان
20675.85
10 / 70000
216
فالور میکس فیک ارزان سرعت کم و متوسط استارت آنی
21436.5
100 / 10000
488
فالوور ارزان خارج الترا
22819.5
10 / 70000
219
فالوور میکس اینستا ارزان سرعت خیلی کند استارت باتاخیر
23856.75
10 / 50000
218
فالوور میکس اینستا سرعت کم استارت سریع
23856.75
10 / 10000
220
فالور میکس ایران سرعت کم استارت با تاخییر
25239.75
10 / 20000
221
فالوور میکس کیفیت خوب سرعت متوسط شروع با تاخییر
25239.75
10 / 10000
489
فالوور میکس خارجی سرور ارزان 2
26968.5
10 / 50000
222
فالوور میکس ایران سرور 2 سرعت متوسط استارت با تاخییر کم
27314.25
10 / 100000
223
فالوور میکس ایران سرعت متوسط استارت با تاخیر کوتاه
29388.75
10 / 10000
228
فالوور بین المللی کیفیت بالا بدون پشتیبان
35266.5
100 / 150000

فالور خارجی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
224
فالوور میکس فیک سرعت متوسط استارت با تاخیر
33192
10 / 20000
225
فالوور ارزان🎄پلاس
34575
10 / 20000
226
فالوور کم ریزش فوق ارزان ( توضیحات مهم )
34575
10 / 200000
227
فالوور ارزان 🎋جدید بدون گارانتی
34920.75
10 / 15000
229
فالوور فوق ارزان 🎅تحویل زیر ۱۲ ساعت ( توضیحات مهم )
35612.25
10 / 20000
114
Instagram - Followers ~ 𝐁𝗢𝗧 ~ Max 10k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1Hrs ~ 1k/Day
36511.2
10 / 15000
232
فالوور ارزان تحویل زیر ۵ ساعت
36995.25
10 / 20000
230
فالوور ارزان سرویس جدید 
36995.25
10 / 50000
231
فالوور ارزان 🎈گلد
36995.25
10 / 25000
241
فالوور ارزان 🎎 تحویل زیر ۳ ساعت
46330.5
10 / 20000
242
فالوور 70 درصد پروفایل دار اینستاگرام (کند)
47367.75
10 / 30000
247
فالوور 30 روز جبران ریزش /الفا
48405
10 / 200000
131
فالور بین المللی فیک استارت سریع- سرعت خوب و بالا
57809.4
50 / 10000
136
Instagram - Followers ~ 𝐁𝗢𝗧 ~ Max 15k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1Hrs ~ 5k/Day
69979.8
10 / 15000
137
Instagram - Followers ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 Mixed ~ Max 100k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1hrs ~ 50k/days
73022.4
10 / 100000
254
فالوور جبران ریزش خودکار ( پروفایل دار )(جبران ریزش ۳۰ روزه )
112023
10 / 500000
255
فالوور جبران ریزش خودکار ( پروفایل دار )(جبران ریزش اختصاصی )
138300
10 / 1000000
149
فالور بین المللی پایدار-استارت و سرعت سریع- جبران ریزش تا 30 روز
158215.2
10 / 500000
151
فالور بین المللی استارت و سرعت سریع-مکس 300 کا-جبران ریزش تا 450 روز
194726.4
10 / 50000
155
فالور بین المللی استارت و سرعت سریع-جبران ریزش تا 450 روز
243408
10 / 50000
156
فالور کشور هند-استارت سریع- واقعی کیفیت بالا - جبران ریزش تا 30 روز
263184.9
50 / 100000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
256
لایک میکس سرعت خیلی کم استارت باتاخیر
4494.75
10 / 10000
258
لایک میکس سرعت کند استارت با تاخیر بدون پشتیبانی
6569.25
10 / 5000
257
لایک میکس پست اینستا سرعت خوب(استارت انی الی 2 ساعت)
6569.25
50 / 20000
259
لایک میکس جدید سرعت کم استارت با تاخییر بدون پشتیبانی
6915
10 / 20000
260
لایک فوق ارزان اینستاگرام😍استارت سریع 
7952.25
20 / 20000
261
Instagram - Likes ~ Max 50k ~ Speed 1k-5k/days ~ NO 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ INSTANT
9127.8
10 / 50000
159
لایک بین المللی اینستا (توضیحات را بخوانید) 
9127.8
10 / 50000
157
لایک بین المللی بدون پشتیبانی-توضیحات مطالعه شود
9127.8
10 / 50000
158
لایک بین المللی کاملا واقعی برای پست اینستا -5 کا در روز مکس 10 کا
9127.8
10 / 30000
263
لایک استارت آنی سرور سوم ( متوسط )😏
10372.5
50 / 30000
262
لایک میکس پست اینستاگرام سرعت خوب (استارت آنی)
10372.5
50 / 50000
265
لایک ارزان سرعت خوب🎅جدید
11064
10 / 20000
266
لایک میکس ایران سرعت کم استارت سریع
11064
20 / 20000
264
لایک میکس پست اینستا سرعت بالا استارت آنی بدون ریزش
11064
10 / 50000
267
لایک ارزان خارجی 🎊🎉
11755.5
10 / 30000
162
لایک ایران میکس کیفیت مناسب دارای 30 درصد هدیه(استارت آنی)جدید
12908
50 / 3000
268
لایک 30 درصد ایرانی سرعت خوب استارت آنی
13138.5
100 / 20000
269
لایک میکس ایرانی کیفیت خوب
13830
100 / 20000
270
لایک میکس واقعی فول پروفایلدار بدون ریزش سرعت خوب ( استارت فوری)
13830
500 / 1000
271
لایک میکس پست اینستا ظرفیت بالا بدون ریزش [سرعت بالا] [600k]
15213
10 / 200000
272
لایک میکس سرعت بالا استارت سریع
16250.25
20 / 10000
273
لایک میکس پست IGTV اینستاگرام [کیفیت بالا] [ضمانت 30 روز]( آنی)
16596
50 / 100000
163
لایک ایرانی پروفایلدار سرعت متوسط (10 درصد هدیه)(استارت آنی)
18440
50 / 15000
274
لایک میکس ایران انواع پست سرعت بالا بدون ریزش (همراه هدیه) (استارت فوری)
20745
10 / 30000
275
لایک میکس ایران اینستاگرام  سرعتی استارت آنی
20745
100 / 50000
276
لایک آی جی تی وی سرعت خوب استارت سریع
24202.5
50 / 20000
164
لایک ایرانی کیفیت بالا بدون ریزش سرعت خوب(استارت آنی)دارای هدیه
25355
50 / 10000
166
لایک ایران اینستاگرام سرعت بالا ویژه (80 درصد هدیه)(شروع فوری) تخفیف مدت کوتاه
27660
100 / 10000
168
لایک ایرانی بدون ریزش پست معمولی و igtv همراه 50 درصد هدیه (استارت فوری)
29965
100 / 10000
171
لایک واقعی بین المللی برای پست اینستاگام شروع سریع فول واقعی
30426
50 / 10000
169
لایک ایرانی کیفیت بالا سرعت خیلی اهسته(15 درصد هدیه) ( استارت آنی)
33653
100 / 15000
176
لایک کامل ایرانی واقعی کاملا پروفایلدار بدون ریزش فوق سرعتی(استارت آنی)(پیشنهادی)
34575
50 / 25000
277
⭐️لایک فول ایرانی واقعی کیفیت بالا بدون ریزش(استارت فوری)
34575
50 / 15000
174
لایک واقعی بین المللی پرسرعت و استارت سریع
36511.2
20 / 8000
179
لایک ایرانی پست معمولی و ای جی تی وی - کیفیت بالا (سرعت عالی) - بدون ریزش پیشنهادی
36880
10 / 50000
173
لایک پست اینستا ایرانی واقعی کیفیت بالا بدون ریزش (استارت آنی)
43795
50 / 22000
178
لایک کشور هند- واقعی- سرعت بالا- استارت سریع
44117.7
10 / 50000
177
لایک میکس ایرانی و بین المللی 99درصد پروفایلدار سرعت متوسط(10 درصد هدیه) (شروع فوری)
51632
100 / 20000
180
لایک ایرانی واقعی اینستاگرام کیفیت عالی ظرفیت بالا - شروع فوری (پیشنهادی)
62235
10 / 50000
181
لایک واقعی کاملا ایرانی و پروفایل دار بدون ریزش استارت آنی
73760
50 / 30000
182
لایک واقعی کاملا ایرانی کیفیت ویژه سرعت عالی استارت آنی(خیلی پیشنهادی)
80675
100 / 12000
183
لایک ایرانی واقعی بدون ریزش کاملا پروفایل دار(شروع فوری) پیشنهادی
82980
50 / 30000
184
لایک ایرانی 100 درصدی پروفایلدار سرعت عالی بدون ریزش( استارت فوری پیشنهادی)
87590
50 / 20000
185
لایک واقعی ایرانی پروفایل دار بدون ریزش شروع فوری(پیشنهادی)
101420
50 / 30000

ویو (بازدید) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
278
بازدید ارزان
684.59
100 / 2000000
279
بازدید مافوق ارزان ( توضیحات مهم )  بدون پشتیبان
760.65
50 / 5000000
280
بازدید پست اینستا بدون پستیبان
864.38
50 / 5000000
281
بازدید مافوق ارزان🎋🎋🎋 توضیحات بسیار مهم بدون پشتیبان
1071.83
100 / 2000000
282
ویو پست فوق ارزان و استارت سریع
1521.3
25 / 10000000
283
بازدید کاملا واقعی و ایرانی برای انواع پست سرعت خوب استارت آنی
1590.45
25 / 50000
284
بازدید سریع + پروفایل ویزیت🎯
1867.05
10 / 1000
286
بازدید سریع + ایمپرشن + پروفایل ویزیت🎯
2074.5
10 / 1000000
285
بازدید فوق سریع 😍
2074.5
100 / 1000000
287
بازدید + پروفایل ویزیت 🍧
2143.65
50 / 5000000
288
بازدید فوق سریع 😍 ( فقط پیج ایرانی )
2281.95
100 / 5000000
289
ویو پست اینستا مکس 1 میلیون بدون هیچ ریزشی کاملا فعال واقعی
3042.6
100 / 1000000
188
بازدید ایرانی واقعی برای پست آی جی تی وی استارت انی بسیار پر سرعت
4610
100 / 1000000
189
بازدید ایرانی واقعی پست اینستاگرام - حداقل 100 - حداکثر نامحدود - شروع آنی - سرعت 1 میلیون بازدید در روز
4610
100 / 1000000
290
بازدید + ایمرشین ایرانی واقعی پست اینستا مکس 5 میلیون استارت سریع
15213
100 / 5000000
191
ویو + ایمپرشن پایدار پست کاملا ایرانی و واقعی  استارت و سرعت سریع - مکس 5 میلیون
15213
100 / 5000000
190
ویو پست+ایمپرشن کره ای واقعی- استارت فوری- پایدار بدون ریزش
15213
100 / 5000000
192
بازدید پست اینستاگرام سریع(برای پست معمولی و ای جی تی وی)
30426
100 / 250000000

آمار اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
294
سیو واقعی پست اینستا مکس 150 کا استارت سریع
1521.3
5 / 15000
293
سیو پست عکس و فیلم سرعت بالا و استارت سریع
1521.3
100 / 15000
296
Instagram - Photo/Video Save ~ Max 100k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
3042.6
20 / 10000
297
Instagram - Photo/Video Save ~ Max 25k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
3042.6
10 / 50000
298
ایمپرشن اینستاگرام آنی💎
3111.75
100 / 5000000
300
Instagram - Impressions + Reach ~ Max 500k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ 𝑺𝒕𝒂𝙗𝒍𝙚 ~ INSTANT
4563.9
10 / 500000
301
پروفایل ویزیت اینستاگرام 🎯
4633.05
10 / 500000
302
ایمپرشن سرور ارزان
5393.7
100 / 5000000
303
Instagram - Profile Visit ~ Max 500k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ 𝑺𝒕𝒂𝙗𝒍𝙚 ~ INSTANT
6085.2
10 / 500000
304
ایمپرشن + ریچ اینستاگرام آنی💎
6569.25
100 / 5000000
306
ایمپرشن اینستاگرام
7260.75
10 / 10000
308
سیو پست سرعت بالا استارت سریع
10649.1
100 / 100000
309
ایمپرشن سرور f1
11409.75
100 / 5000000
310
ایمپرشن الترا پلاس [Photo + Explore + Home]
11755.5
50 / 1000000
312
ایمپرشن + ریچ +پروفایل ویزیت اینستاگرام آنی💎
12792.75
100 / 5000000
313
Instagram - Impressions ~ Max 500k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ 𝑺𝒕𝒂𝙗𝒍𝙚 ~ INSTANT
13691.7
100 / 5000000
314
ایمپرشن و پروفایل ویزیت فعال بدون ریزش سرعت بالا استارت سریع
45639
100 / 1000000
315
Instagram - Impressions + Profile Visit + Reach ~ Max 5m ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
47160.3
100 / 5000000

✔نصب کافه بازار✔

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
186
نرم افزار افزایش نصب برنامه و بازی در کافه بازار بی نهایت بدون محدودیت
18440000
1000 / 1000

استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
291
بازدید استوری سرپر بدون پشتیبانی
601.61
200 / 1000
292
بازدید استوری جدید🎄 تست کن بدون پشتیبانیه
726.08
200 / 1000
295
بازدید جدید استوری اینستا_تست کن بدون پشتیبانیه
1970.78
100 / 2500
299
بازدید استوری سرور الماس بدون پشتیبانی
3457.5
10 / 20000
305
بازدید استوری سرعت خوب
6915
100 / 100000
193
بازدید واقعی برای تمامی استوری ها استارت و سرعت سریع
7606.5
100 / 100000
194
ویو برای اخرین استوری اینستا 50کا مکس
9127.8
100 / 200000
195
ویو برای تمام استوری ها تا 400 کا -شروع سریع- کاملا واقعی
9127.8
100 / 200000
307
بازدید استوری + ایمپرشن + پروفایل ویزیت 👁‍🗨
9681
100 / 200000
311
بازدید استوری سریع ( تمام استوری ها ) ( بدون ریزش )
12101.25
100 / 350000
196
ویو استوری برای تمام استوری ها+ایمپرشن- مکس 50 کا(کاملا واقعی) استارت سریع
15213
100 / 50000
197
بازدید استوری +بازدید پروفایل اینستا استارت سریع
27383.4
100 / 7500
199
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views ~ Last Story ~ Max 30k ~ 𝗙𝐀𝐊𝐄 ~ INSTANT
28904.7
20 / 30000
198
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views ~ 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 ~ Max 5k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
28904.7
100 / 5000
200
ویو اخرین استوری+ ایمپرشن+پروفایل ویزیت+دیسپلی(مکس 50 کا)(استارت سریع)
60852
10 / 50000
316
Instagram Story Views + Story Profile Visits + Story Impressions + Story Interactions [Max: 100K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: INSTANT]
68458.5
100 / 100000
317
لایک استوری میکس ایرانی 🎯با ویو رایگان
100267.5
50 / 5000
319
شرکت در نظر سنجی دو گزینه ای 🎏 ( گزینه دو ) 
124470
100 / 10000000
318
شرکت در نظر سنجی دو گزینه ای 🎏 ( گزینه یک ) 
124470
100 / 10000000
320
لایک استوری اینستاگرام👁
124470
100 / 5000
324
کلیک لینک استوری👁
553200
100 / 250000

کامنت اینستاگرام ☻

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
203
مجموعه کامنت تبریک تولد
91969.5
5 / 40
202
مجموعه کامنت تبریک عمومی
91969.5
5 / 40
205
مجموعه کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب
91969.5
5 / 40
206
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
91969.5
5 / 40
201
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
91969.5
5 / 40
204
مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی
91969.5
5 / 40
207
کامنت سفارشی ایرانی با متن دلخواه سرعت بالا استارت فوری
92200
10 / 5000
210
کامنت پیشفرض ایرانی برای پست معمولی و آی جی تی وی (شروع فوری)
244330
1 / 200000

لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
211
Instagram - Live Video Likes ~ Max 10k ~ 𝗙𝐀𝐊𝐄 ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ INSTANT
57809.4
200 / 10000
331
بازدید لایو+لایک لایو+کامنت لایو همزمان استارت فوری کمتر از 2 دقیقه
1597365
20 / 40000

آیجی تیوی (IGTV) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
214
بازدید ایرانی واقعی پست IGTV اینستاگرام - حداقل 100 - حداکثر نامحدود - شروع آنی - سرعت 1 میلیون بازدید در روز
4610
100 / 1000000
215
Instagram - IGTV Views + Impression ~ Max 1m ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ Speed 100k/days ~ INSTANT
15213
100 / 5000000

کلاب هاوس - Clubhouse

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
321
پکیج 100 تایی فالوور کلاب هاوس🌗
276600
1 / 1
322
پکیج 100 تایی ممبر کلاب در کلاب هاوس 📡
276600
1 / 1
323
فالوور کلاب هاوس | استارت سریع
311175
20 / 200
326
پکیج 100 ویزیت روم کلاب هاوس 📺
553200
1 / 1
325
پکیج 250 تایی فالوور کلاب هاوس🌗
553200
1 / 1
327
پکیج 500 تایی فالوور کلاب هاوس🌗
1037250
1 / 1
328
پکیج 250 ویزیت روم کلاب هاوس 📺
1106400
1 / 1
329
ممبر کلاب در کلاب هاوس 📡
2489400
100 / 1000
330
 ویزیت روم کلاب هاوس 📺 دلخواه
3457500
100 / 2500

ممبر کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
333
ممبر کانال با کیفیت پلاس☀️ ( فقط ایران )
22128
10 / 1000
335
ممبر کانال مافوق ارزان 🎯سرور جدید
26622.75
5 / 3000
343
ممبر واقعی کانال تلگرام - ادد بصورت اجباری هیدن - حداقل 500 و حداکثر 600.000 ممبر - شروع آنی سفارشات - قابل ثبت فقط برای کانال هایی که مالک آنها شماره ایرانی باشد
55320
500 / 600000

سین (بازدید) تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
391
بازدید تک پست سرور جدید
684.59
100 / 100000
392
بازدید تک پست تلگرام 🐎اپدیت جدید
691.5
50 / 1000000
394
بازدید تلگرام تک پست ظرفیت⚡️💙
898.95
100 / 10000
395
بازدید اخرین پست تلگرام 🎏 ارزان ترین
968.1
250 / 15000
396
بازدید بدون ریزش تلگرام😍سریع
1452.15
100 / 100000
420
بازدید 10 پست اخر تلگرام😍سریع
20053.5
100 / 300000
423
بازدید 20 پست آخر تلگرام🐣 سرعت بالا
22128
50 / 1000000
434
بازدید 20 پست اخر تلگرام😍سریع
40798.5
20 / 500000
438
بازدید 50 پست اخر تلگرام🐬
48405
50 / 150000
444
بازدید 100 پست تلگرام 🎏 ارزان ترین
69150
50 / 150000
445
ممبر آنی 🎏 گروه و کانال 
69150
500 / 600000
454
بازدید 100 پست اخر تلگرام😍سریع
103725
1000 / 1000000

ممبر گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
460
ممبر گروه با کیفیت پلاس☀️ ( فقط ایران )
22128
10 / 1000
461
ممبر گروه مافوق ارزان 🎯سرور جدید
26622.75
5 / 3000